• barnaby
  • Blog
  • Komentáre vypnuté na Zateplené zimovisko
Chov KOI kaprov v zateplených zimoviskách je štandardom japonských chovateľov. Ryby, dovezené priamo z Japonska, nie sú preto príliš odolné voči nízkym teplotám v zamrznutom jazierku a vyžadujú teplejšie podmienky na prezimovanie. V Japonsku sú zimoviská zvyčajne zamerané prevažne na veľkochovov rýb a jedná sa o rozsiahle skleníky s kaďami či bazénmi. Podobne tak je možné umiestniť kade alebo sudy s menším množstvom rýb napr. Do pivnice rodinného domu. V tomto prípade sa nesmie zabudnúť minimálne na vzduchovania či na aspoň základnú filtráciu vody.
 
Moderným trendom Európy 21. storočia sú komfortné obytné zimoviska, ktoré sú vybavené najmodernejšími technológiami zaisťujúcimi ideálne prostredie  pre chov rýb, tak ako pre celoročný pobyt osôb. Obytné zimovisko tak nie je jednoduchým miestom odchovu rýb, ale stáva sa aj príjemným prostredím pre oddych a relaxáciu v prítomnosti rýb, posedenie s priateľmi, netradičným miestom pre obchodné rokovania a pod.
 

Ak nie sú ryby chované v zimovisku celoročne a sú do zimovisko prenášané, malo by tak byť urobené skôr, než klesne teplota vody vo vonkajšom jazierku pod 15˚C. Rozdiel teplôt vody pri prenášaní by nemal prekročiť 3˚C.

Nevýhodou zateplených zimovísk je menšia intenzita slnečného žiarenia dopadajúceho do jazierka, ktorá môže spôsobiť zhoršenie zafarbenie rýb. Tomu sa dá úspešne predchádzať vhodným zložením stravy s prídavkom vitamínov a proteínov a umiestnením dostatočného množstva presklených plôch (pokiaľ možno otváracích) už pri stavbe zimoviska.
 
KOI Kapre v zimovisku v zimnom období netrpia, je menšie riziko ich úhynu, nebojí sa človeka a prijímajú potravu z ruky. Zároveň sa nespomaľuje ich metabolizmus a prijímajú potravu celoročne. To zaisťuje nárast rýb aj v zimných mesiacoch a z ekonomického hľadiska sa tak zhodnocujú investície vložené do KOI Kaprov. Oproti zamrzlému vonkajšiemu jazierku je ročný prírastok KOI Kaprov v zimovisku zhruba o 20 až 30 percent vyššia.
 

Každý spôsob prezimovanie KOI Kaprov má svoje výhody a nevýhody. Všeobecne možno povedať, čím viac financií investovaných do prezimovania KOI Kaprov, tým vyššie je pohodlie pre Kapre, majú lepší zdravotný stav a dosahujú väčších prírastkov. Na druhú stranu aj s nízkym rozpočtom možno KOI Kaprom pripraviť adekvátne životné podmienky. Veľakrát záleží viac na citlivéj starostlivosť o KOI Kapre než na najmodernejšej technológii.