• barnaby
  • Blog
  • Komentáre vypnuté na Prezimovanie vo vykurovanom vonkajšom jazierku

Aj vo vonkajšom jazierku môžu KOI Kapre prezimovať ako v zateplenom zimovisku za predpokladu, že je jazierko vykurované. Vykurované jazierko znižuje stres rýb, posilňuje ich imunitný systém, biologická i mechanická filtrácia môže byť stále v prevádzke a ryby je možno kŕmiť po celé zimné obdobie. Ohrievacie teleso by nemalo byť umiestnené v jazierku, ale v priestore čističky tak, aby bola teplá voda v jazierku rozptýlená súmerne.

Ak sa chovateľ KOI kaprov rozhodne vonkajšie jazierko vykurovať, musí zabezpečiť, aby sa teplota vody nemenila v priebehu 24 hod. O viac ako 3˚C. Nie je teda možné vykurovanie zapínať len na niektoré dni. Vo vykurovanom vonkajšom jazierku by nemala teplota vody klesnúť pod 10 ° C. Platí pravidlo, čím teplejšia voda, tým lepšie. Zároveň však tiež platí, čím teplejšia voda, tým drahšie náklady na prevádzku a preto nie je tento spôsob prezimovania KOI Kaprov v Českej a Slovenskej republike príliš rozšírený.