• barnaby
  • Blog
  • Komentáre vypnuté na Prezimovanie v zamrznutom jazierku

S príchodom zimy začína voda vo vonkajšom jazierku postupne chladnúť a studenej vrstvy vody klesajú ku dnu. Keď ochladenie vody dosiahne zhruba 4˚C, mení voda svoje vlastnosti – čím je voda studenšie, tým viac sa rozpína, je ľahší a stúpa k hladine. Ak sa studená voda na slnku opäť zahreje na teplotu 4˚C, klesá ku dnu, odkiaľ vytlačí studenú vodu na povrch. Od hĺbky zhruba 1,5m tak nie je nižšia teplota ako 4˚C a ryby tu môžu prezimovať. Aby nebol tento kolobeh narušený treba pri teplote vody 4˚C vypnúť čerpadla i vzduchovania. Ak je vzduchovanie predsa len zapnuté, malo by byť umiestnené len v hĺbke kde nezamrzne (tj. Cca 30-50 cm pod hladinou) tak, aby na dne jazierka vždy zostala teplejšia voda.
Keďže majú KOI Kapre v zime spomalený metabolizmus (neplávajú, neprijíma potravu) treba ukončiť kŕmenie najneskôr pri teplote vody 10 ° C. Akákoľvek nestrávená potrava podaná neskôr môže v tele ryby začať hniť a spôsobiť jej úhyn. Podľa realizovaných prieskumov vydrží dobre vykŕmené ryba počas zimného obdobia až 150 dní bez potravy. Pre KOI Kapre môže byť nebezpečné aj predčasné kŕmenie pred koncom zimy, kedy sa teplota v ojedinelých dňoch zvýši a ryby svojou aktivitou kŕmenie vyžadujú. Minimálne od decembra do februára sa studenej období takmer určite vráti, ryby opäť spomalí svoj metabolizmus a nestrávená strava v tráviacej sústave rýb sa znova stáva vážnym problémom.
Pred samotným zamrznutím jazierka je treba odstrániť napadané lístie ako z hladiny jazierka, tak z dna. Lístie pod ľadom kvasí a môže spôsobiť úhyn rýb. Pre ochranu jazierka umiestneného pod listnatými stromami sa odporúča využiť ochranných sietí natiahnutých cez jazierko.
Akonáhle začne voda vo vonkajšom jazierku zamŕzať, nesmie byť opomenutá údržba nezamrznutého otvoru do ľadu, aby mohli unikať škodlivé plyny preč z rybníka a do rybníka mohol vstupovať kyslík. V malom jazierku sa otvor nemôže vysekávať, lebo tlakovej vlny narušujú rovnováhu v plynovom mechúre rýb a dochádza k dezorientácii rýb. Ryby sa začnú pohybovať aj mimo vodu s vyššou teplotou a riziko uhynutia je vysoké. Ryby môžu tiež uhynúť z šoku, ktorý im hluk pri sekanie ľadu spôsobí. Otvor sa odporúča udržiavať elektrickým vykurovaním.
Aj napriek tomu, že sú urobené všetky potrebné opatrenia pre bezpečné prezimovanie KOI Kaprov v zamrznutom jazierku, môže sa stať, že niektorí slabší jedinci zimu neprežijú. Je nutné pamätať na fakt, že v zamrznutom jazierku je možné nechať iba dobre vykŕmené a zdravé ryby bez chorôb a parazitov.